Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2024 roku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku:

Stan na 01.01.2024 r.:

środki trwałe     4 561 401,14 zł
pozostałe środki trwałe         717 172,15 zł
wartości niematerialne i prawne       901 456,67 zł

 

 

Plan finansowy WBGiTR w Gdańsku: stan na 01.01.2023 r.:

Dochody:
01004 : biuro geodezji i terenów rolnych     2 386 950,00 zł
01042 : wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  13 000 000,00 zł

 

Wydatki
01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 7 747 557,00 zł
01005 : prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   251 000,00 zł
01042 : wyłączenie z produkcji gruntów rolnych       5 000,00 zł
75011 : urzędy wojewódzkie         120 000 zł

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji