Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zwartych

1. Dane zwarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach dostępne są w Sekretariacie WBGiTR  w Gdańsku pokój nr 28 w godzinach pracy tj. od 7.00 do 15.00.

2. W WBGiTR w Gdańsku prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

– Rejestr skarg i wniosków

– Archiwum zakładowe

– Rejestr pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników WBGiTR w Gdańsku

– Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

– Rejestr zbiorów danych osobowych

– Rejestr Zarządzeń Dyrektora WBGiTR w Gdańsku

– Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

– Rejestr zamówień publicznych

– Rejestr kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

– Rejestr zakwalifikowanych wniosków w sprawie udzielenia dotacji na zadania określone w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyjętych do Planu rzeczowo-finansowego na dany rok.

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji