Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Zarządzenia

Uchwała Nr: 929/389/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-09-27

Uchwała Nr: 929/389/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-09-27 w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2022 związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Biura Geodezji… Czytaj więcej Deklaracja dostępności

Uchwała Nr: 493/354/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-05-24

Uchwała Nr: 493/354/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-05-24 w sprawie podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2022 związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z załącznikiem rzeczowo-finansowym https://bip.pomorskie.eu/a,67191,w-sprawie-podzialu-srodkow-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-2022-zwiazanych-z-wylaczaniem-z-pr.html  

Uchwała Nr 263/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r.

Uchwała Nr: 263/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-03-22 o zmianie uchwały w sprawie określenia „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego” https://www.bip.pomorskie.eu/a,66872,o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-postepowania-w-zakresie-dysponowania-srodkami-b.html