Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Zarządzenia

Uchwała Nr: 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2024-05-23

Uchwała Nr: 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2024-05-23 w sprawie podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2024 związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.wbgitr.gdansk.pl/ Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów rolnych w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Biura Geodezji i… Czytaj więcej Deklaracja dostępności

Uchwała Nr: 196/524/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2024-02-20

Uchwała Nr: 196/524/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2024-02-20 w sprawie podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2024 związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym

Uchwała Nr: 1234/491/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2023-10-24

Uchwała Nr: 1234/491/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2023-10-24 w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2023 związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym https://bip.pomorskie.eu/a,70031,w-sprawie-dodatkowego-podzialu-srodkow-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-2023