Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Sekretariat

Specjalista ds. administracyjno – organizacyjnych:  mgr Agnieszka Weltrowska
telefon: (58) 343-00-87; wew. 20

e-mail:

Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac

Starszy specjalista ds. kadr i płac: mgr Dorota Przysiężna
telefon: (58) 343-00-87; wew. 25

e-mail:
symbol pism: WBG-OS.

 

Dział finansowo-księgowy

Kierownictwo: Główny Księgowy  Magdalena Zastocka
telefon: (58) 343-00-87 wew. 22

e-mail:
symbol pism: WBG-FK.

Dział administracyjno-organizacyjny

Kierownictwo: kierownik mgr Justyna Kaczmarek
telefon: (58) 343-00-87 wew. 27

e-mail:
symbol pism: WBG-AO.

Dział prac urządzeniowo-rolnych

Kierownictwo: kierownik mgr inż. Katarzyna Chomyj
telefon: (58) 343-00-87 wew. 34

e-mail:
symbol pism: WBG-UR.

Dział pomiarów i usług geodezyjnych

Kierownictwo: kierownik inż. Marek Kizielewicz
telefon: (58) 343-00-87 wew. 31

e-mail:
symbol pism: WBG-PUG.

Dział systemów geoinformatycznych

Kierownictwo: kierownik mgr i inż. Jerzy Walczewski
telefon: (58) 343-00-87 wew. 38

e-mail:
symbol pism: WBG-SGI

Dział ds. ochrony gruntów rolnych

Telefon i dane kontaktowe zgodnie z kategorią sprawy, jak poniżej:

Sprawy dotyczące podziału środków, umorzeń, rozłożenia na raty:

Joanna Zakrzewska
telefon bezpośredni: (58) 580-00-45

email:
symbol pism: WBG-OGR.

Anna Miecznikowska
telefon bezpośredni: (58) 580-00-45

email:
symbol pism: WBG-OGR.

Sprawy dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów:

Agnieszka Sparzak
telefon bezpośredni: (58) 580-00-47

email:
symbol pism: WBG-OGR.

Referat ds. ewidencji płatników i windykacji wierzytelności

Telefon i dane kontaktowe zgodnie z kategorią sprawy, jak poniżej.

Kierownictwo: kierownik mgr inż. Magdalena Nowicka
telefon bezpośredni: (58) 580-00-49

email:
symbol pism: WBG-REW.

 

Opłaty dotyczące wyłączenia gruntów rolnych z produkcji należy wpłacać na rachunek

Bank PKO BP S.A.

nr konta:
79  1020 1811 0000 0602 0312 5069

 

Sprawy finansowo-księgowe w tym windykacja wierzytelności

Magdalena Nowicka
telefon bezpośredni: (58) 580-00-49

email: symbol pism: WBG-REW.

Marta Toczek
telefon bezpośredni: (58) 580-00-49

email:
symbol pism: WBG-REW.

Beata Urban
telefon bezpośredni: (58) 580-00-49

e-mail:
symbol pism: WBG-REW.

Sprawy dotyczące ewidencja płatników:


Marta Toczek
telefon bezpośredni: (58) 580-00-49

email:
symbol pism: WBG-REW.

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji