Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Kierownictwo:

Dyrektor   mgr  inż. Barbara Łada

telefon: (58) 343-00-87; (58) 343-00-90 wew. 21

e-mail:
symbol pism: WBG-D.

Zastępca Dyrektora   mgr  inż. Kamil Milner

telefon: (58) 343-00-87; (58) 343-00-90 wew. 26

e-mail:
symbol pism: WBG-ZD.

Pełnomocnictwa / Upoważnienia

 

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Pełnomocnictwo Uchwała Nr: 735/372/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 26-07-2022 Pełnomocnictwo udzielone Pani Barbarze Łada przez Zarząd Województwa Pomorskiego m.in. do kierowania jednostką. https://www.bip.pomorskie.eu/a,67516,w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-pani-barbarze-lada-dyrektorowi-wojewodzkiego-biura-geodezji-i-te.html
119 KB
doc Pełnomocnictwo Uchwała Nr: 735/372/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 26-07-2022 Pełnomocnictwo udzielone Pani Barbarze Łada przez Zarząd Województwa Pomorskiego m.in. do kierowania jednostką. https://www.bip.pomorskie.eu/a,67516,w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-pani-barbarze-lada-dyrektorowi-wojewodzkiego-biura-geodezji-i-te.html
24 KB
pdf Upoważnienie nr DO-ZO.087.373.2022 z dnia 27.07.2022 Upoważnienie do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych przyznanych marszałkowi ustawą z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
115 KB
pdf Upoważnienie nr DO-ZO.087.900.2018 z dnia 13.12.2018 Upoważnienie do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych przyznanych marszałkowi ustawą z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
97 KB
pdf Pełnomocnictwo Uchwała nr 259/105/08 z dnia 27-03-2008 r. Pełnomocnictwo udzielone Pani Ewie Witkowskiej przez Zarząd Województwa Pomorskiego m.in. do kierowania jednostką
68 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji