Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Jolanta Żukowska
Kontakt:
tel.: (58) 343-00-87 wew. 27
email:

Adres:
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk

ZADANIA:
zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności przez:
– zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
– zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
– kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
– opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych;
– prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;
– prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
– prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych.

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji