Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Ogłoszenia

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia (w trybach konkurencyjnych) prowadzone przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku: od dnia 01.01.2023 r.  – o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł prowadzone są z wykorzystaniem  platformy zakupowej e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową dla Wojewódzkiego Biura Geodezji… Czytaj więcej Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową

Uchwała Nr: 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2024-05-23

Uchwała Nr: 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2024-05-23 w sprawie podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2024 związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.wbgitr.gdansk.pl/ Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów rolnych w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Biura Geodezji i… Czytaj więcej Deklaracja dostępności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024