Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

 

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW
ROLNYCH W GDAŃSKU

Siedziba: 80-531 Gdańsk ul. Sucha 12

REGON: 220523800
NIP: 957-098-51-09
telefon: (58) 343-00-87; tel. 343-00-90

e-mail:
godziny pracy: Pn – Pt: 7 – 15
Link i Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WBGITRGDA/skrytka

KIEROWNICTWO

Dyrektor mgr inż. Barbara Łada

telefon: (58) 343-00-87 wew. 21; (58) 343-00-90 wew. 21

e-mail:
symbol pism: WBG-D.

Zastępca Dyrektora mgr inż. Kamil Milner

telefon: (58) 343-00-87 wew. 26; (58) 343-00-90 wew. 26

e-mail:
symbol pism: WBG-ZD.

INFORMACJA

Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku informuje, że w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.30 – 15.30

Bezpośredni kontakt w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych:

– Ewidencja płatników i windykacja wierzytelności – Kierownik Referatu – telefon: (58)580-00-49
– Podział środków, umorzenia, należności, raty – telefon: (58) 580-00-45
– Zmiana przeznaczenia gruntów – telefon: (58) 580-00-47

Opłaty dotyczące wyłączenia gruntów rolnych z produkcji należy wpłacać na rachunek:

Bank  PKO BP S.A.  nr konta:

79  1020 1811 0000 0602 0312 5069

 

 

 

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji