Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Majątek Publiczny

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2022 roku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku: Stan na 01.01.2022 r.: środki trwałe 4 205 179,26 zł pozostałe środki trwałe 512 827,28 zł wartości niematerialne i prawne 797 331,10 zł     Plan finansowy WBGiTR w Gdańsku: stan na 01.01.2022 r.: Dochody: 01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 1 272 325,00 zł… Czytaj więcej Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2022 roku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2021 roku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku: Stan na 01.01.2021 r.: środki trwałe 3 732 896,16 zł pozostałe środki trwałe 464 291,03 zł wartości niematerialne i prawne 792 165,10 zł     Plan finansowy WBGiTR w Gdańsku: stan na 01.01.2021 r.: Dochody: 01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 2 149 024,00 zł… Czytaj więcej Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2021 roku

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020