Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Majątek Publiczny

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2020 roku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku: Stan na 01.01.2020 r.: środki trwałe 3 633 389,16 zł pozostałe środki trwałe 417 817,54 zł wartości niematerialne i prawne 488 724,10 zł     Plan finansowy WBGiTR w Gdańsku: stan na 01.01.2020 r.: Dochody: 01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 1 431 546,00 zł 01042 : wyłączenie z produkcji… Czytaj więcej Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2020 roku