Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Majątek Publiczny

Ogłoszenie o przetargu publicznym i jego zakończeniu.

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego (samochód ciężarowy do 3,5 t, marka: Isuzu D-Max)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu publicznego.

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego (samochód ciężarowy do 3,5 t, marka: Isuzu D-Max)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu publicznego.

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego (samochód ciężarowy do 3,5 t, marka: Isuzu D-Max)

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022