Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia (w trybach konkurencyjnych) prowadzone przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku: od dnia 01.01.2023 r.  – o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł prowadzone są z wykorzystaniem  platformy zakupowej e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową dla
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 2
części link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae3d15a2-f253-1 1ee-b016-82aaee56c84c

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji