Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Zamówienia publiczne

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia (w trybach konkurencyjnych) prowadzone przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku: od dnia 01.01.2023 r.  – o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł prowadzone są z wykorzystaniem  platformy zakupowej e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową dla Wojewódzkiego Biura Geodezji… Czytaj więcej Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją osobową

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 3 części.

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 3 części. link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-005f53e3-734c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130 000 zł netto na: dostawę fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego

UWAGA Termin składania ofert przedłużony do dnia 21.07.2023 r. do godz. 12.00.   Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130 000 zł netto na: dostawę fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego  

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia (w trybach konkurencyjnych) prowadzone przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku: od dnia 01.01.2023 r.  – o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł prowadzone są z wykorzystaniem  platformy zakupowej e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza postępowanie o udzielenie… Czytaj więcej Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów