Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Miesięczne archiwum dla marzec, 2022

Uchwała Nr 264/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r.

Uchwała Nr: 264/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-03-22 w sprawie podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2022 związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z załącznikiem rzeczowo-finansowym https://www.bip.pomorskie.eu/a,66873,w-sprawie-podzialu-srodkow-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-2022-zwiazanych-z-wylaczaniem-z-pr.html

Uchwała Nr 263/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r.

Uchwała Nr: 263/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-03-22 o zmianie uchwały w sprawie określenia „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego” https://www.bip.pomorskie.eu/a,66872,o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-postepowania-w-zakresie-dysponowania-srodkami-b.html