Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Miesięczne archiwum dla kwiecień, 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Uchwała Nr 263/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r.

Uchwała Nr: 263/337/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 2022-03-22 o zmianie uchwały w sprawie określenia „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego” https://www.bip.pomorskie.eu/a,66872,o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-postepowania-w-zakresie-dysponowania-srodkami-b.html