Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020