Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro na:

dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów 4×4 napędzanych silnikiem Diesla
o DMC poniżej 3,5t z podziałem na dwie części:

część I: dostawa fabrycznie nowego samochodu sześcioosobowego 4×4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t

część II: dostawa fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego 4×4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
266 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
153 KB
pdf Informacja z otwarcia ofert dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
212 KB
pdf Odpowiedź na pytanie z dnia 20.03.2017 dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
80 KB
pdf załącznik nr 3 -specyfikacja techniczna Część II - wersja poprawiona z dnia 21.03.2017 dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
454 KB
doc załącznik nr 3 -specyfikacja techniczna Część II - wersja poprawiona z dnia 21.03.2017, wersja edytowalna dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
28 KB
pdf ogłoszenie o zamówieniu dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
438 KB
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
1 MB
pdf załącznik nr 1 - formularz oferty dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
243 KB
doc załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja edytowalna dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
64 KB
pdf załącznik nr 2 -specyfikacja techniczna Część I część I: dostawa fabrycznie nowego samochodu sześcioosobowego 4x4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
454 KB
doc załącznik nr 2 -specyfikacja techniczna Część I - wersja edytowalna część I: dostawa fabrycznie nowego samochodu sześcioosobowego 4x4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
27 KB
pdf załącznik nr 3 -specyfikacja techniczna Część II część II: dostawa fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego 4x4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
454 KB
doc załącznik nr 3 -specyfikacja techniczna Część II - wersja edytowalna część II: dostawa fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego 4x4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
28 KB
pdf załącznik nr 4- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
184 KB
doc załącznik nr 4- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wersja edytowalna dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
32 KB
pdf załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
179 KB
doc załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wersja edytowalna dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
18 KB
pdf załącznik nr 6 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
176 KB
doc załącznik nr 6 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja edytowalna dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
17 KB
pdf załącznik nr 7 - wzór umowy dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
289 KB