Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – zestawów komputerowych 2 szt. oraz akcesoriów komputerowych (switch 1 szt. i dysk zewnętrzny 1 szt. )

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji