Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu pomiarowego: tachimetru robotycznego o dokładności 1” (one man station) dostosowanego w zakresie wyposażenia i oprogramowania do pomiarów zintegrowanych z co najmniej jednym urządzeniem pomiarowym posiadanym przez Zamawiającego, wraz z kontrolerem i akcesoriami oraz odbiornikiem GPS (opcja, jeżeli dotyczy).

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.11.2020 r. do godziny 13:00.

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1086) zwraca się z prośbą o wysłanie oferty cenowej na:
dostawę fabrycznie nowego zestawu sprzętu pomiarowego: tachimetru robotycznego o dokładności 1” (one man station) dostosowanego w zakresie wyposażenia i oprogramowania do pomiarów zintegrowanych z co najmniej jednym urządzeniem pomiarowym posiadanym przez Zamawiającego, wraz z kontrolerem i akcesoriami oraz odbiornikiem GPS (opcja, jeżeli dotyczy).

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
464 KB
pdf Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
186 KB
doc Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
63 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2
267 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2
135 KB
pdf Projekt umowy - Załącznik nr 3 Projekt umowy - Załącznik nr 3
240 KB
pdf Zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego Zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego
141 KB
pdf Zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego z dnia 06.11.2020 r. Zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego z dnia 06.11.2020 r.
506 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 ZMIANA 06.11.2020 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 ZMIANA 06.11.2020
136 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
114 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji