Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – zamówienie realizowane w pięciu częściach

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wysłanie oferty cenowej na:dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – zamówienie realizowane w pięciu częściach:

Część I : dostawa serwera;
Część II: dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb geodetów;
Część III: dostawa zestawu komputerowego All-in-One;
Część IV: dostawa komputerów przenośnych (laptopów);
Część V: dostawa zestawu do skanowania, kopiowania i drukowania wielkoformatowego A0 36”

Uwaga zmiana terminu składania ofert

Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 do godz. 12.00

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
doc Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 66 KB
pdf Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 136 KB
pdf Projekt umowy - Załącznik nr 7 199 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część I - Załącznik nr 2 24 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część I - Załącznik nr 2 133 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część II - Załącznik nr 3 21 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część II - Załącznik nr 3 173 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część III - Załącznik nr 4 24 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część III - Załącznik nr 4 109 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część IV - Załącznik nr 5 23 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część IV - Załącznik nr 5 139 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część V - Załącznik nr 6 20 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część V - Załącznik nr 6 117 KB
pdf zapytanie ofertowe 414 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część I - Załącznik nr 2 ZMIANA 24 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część I - Załącznik nr 2 ZMIANA 133 KB
pdf zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego 110 KB
doc Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część I - Załącznik nr 2 ZMIANA nr 2 24 KB
pdf Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Część I - Załącznik nr 2 ZMIANA nr 2 133 KB
pdf zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego nr 2 97 KB
pdf zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 110 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji