Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Miesięczne archiwum dla lipiec, 2023

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu publicznego.

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego (samochód ciężarowy do 3,5 t, marka: Isuzu D-Max)

Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130 000 zł netto na: dostawę fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego

UWAGA Termin składania ofert przedłużony do dnia 21.07.2023 r. do godz. 12.00.   Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130 000 zł netto na: dostawę fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego