Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę specjalistycznego oprogramowania do obróbki chmur punktów, publikacji danych pozyskanych z obrazowania mobilnego, skaningu i UAS wraz z licencją dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

UWAGA WYKONAWCY:

Zamawiający przypomina, iż otwarcie ofert odbędzie się  dnia: 21.10.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
ul. Sucha 12,80-531 Gdańsk, Sala konferencyjna
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa SARS–CoV–2 oraz ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Zamawiający informuje, iż równolegle odbędzie się transmisja z sesji otwarcia ofert pod adresem: https://youtu.be/vEdQBA5cyPo

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę specjalistycznego oprogramowania do obróbki chmur punktów, publikacji danych pozyskanych z obrazowania mobilnego, skaningu i UAS wraz z licencją dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu
748 KB
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1 MB
doc Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
79 KB
pdf Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
204 KB
pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2
136 KB
doc Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
34 KB
pdf Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
140 KB
doc Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4
18 KB
pdf Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4
136 KB
doc Wzór wykazu wykonanych dostaw - Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw - Załącznik nr 5
15 KB
pdf Wzór wykazu wykonanych dostaw - Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw - Załącznik nr 5
138 KB
pdf Wzór umowy - Załącznik nr 6 Wzór umowy - Załącznik nr 6
275 KB
pdf Zmiana treści SIWZ 08.10.2020 r. Zmiana treści SIWZ 08.10.2020 r.
567 KB
pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 ZMIANA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 ZMIANA
248 KB
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
47 KB
pdf Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
106 KB
doc oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
17 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
108 KB
pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
148 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji