Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Dostawa sprzętu pomiarowego: trzech fabrycznie nowych zestawów bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z akcesoriami

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wysłanie oferty cenowej na:
dostawę sprzętu pomiarowego: trzech fabrycznie nowych zestawów bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z akcesoriami.

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji