Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wysłanie oferty cenowej na:

dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – zamówienie realizowane w czterech częściach:

Część I : dostawa zestawów komputerowych All-in-One;
Część II: dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb geodetów;
Część III: dostawa komputerów przenośnych;
Część IV: dostawa projektora, akcesoriów komputerowych i oprogramowania.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze niekorzystniejszej oferty
296 KB
pdf zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego zapytanie wraz z wyjaśnieniem treści zapytania ofertowego
81 KB
pdf zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe
382 KB
pdf Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
237 KB
doc Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - DOC
65 KB
pdf Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2
100 KB
doc Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 2 Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 2 -DOC
23 KB
pdf Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3
243 KB
doc Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 3 Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 3 - DOC
25 KB
pdf Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 4
184 KB
doc Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 4 Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 4 -DOC
24 KB
pdf Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 5 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 5
101 KB
doc Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 5 Specyfikacja-techniczna-przedmiotu-zamówienia-Załącznik nr 5 -DOC
23 KB
pdf Projekt umowy - Załącznik nr 6 Projekt umowy - Załącznik nr 6
390 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji