Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

ARCHIWALNE

 

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)  zwraca się z prośbą o wysłanie oferty cenowej na:

dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – zamówienie realizowane w czterech częściach:

Część I : dostawa zestawów komputerowych All-in-One;
Część II: dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb geodetów;
Część III: dostawa sprzętu sieciowego + akcesoriów informatycznych;
Część IV: dostawa kolektora danych i drukarki etykiet wraz z akcesoriami.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Rozmiar pliku
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
416 KB
pdf Informacja z otwarcia ofert Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
2 MB
pdf Zapytania wraz z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
1 MB
pdf Zapytanie ofertowe Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
4 MB
doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy zmiana 23.06.2017 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
63 KB
pdf załącznik nr 1 - formularz ofertowy Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
2 MB
pdf załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
803 KB
doc załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
19 KB
doc załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zmiana 23.06.2017 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
21 KB
pdf załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
1 MB
doc załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zmiana 23.06.2017 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
19 KB
pdf załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
1 MB
pdf załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
974 KB
doc załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
21 KB
pdf załącznik nr 6 - projekt umowy Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego
4 MB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji