Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Dzienne archiwum dla 6 sierpnia, 2020

Uchwała Nr 702/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr 702/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie planowanego na rok 2020 podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym.

Uchwała Nr 701/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr 701/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia “Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego”.