Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Dzienne archiwum dla 6 września, 2019

Dostawa oprogramowania geodezyjnego do modelowania 3D i fotogrametrii – zamówienie realizowane w dwóch częściach.

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wysłanie oferty cenowej na: dostawę oprogramowania geodezyjnego do modelowania 3D… Czytaj więcej Dostawa oprogramowania geodezyjnego do modelowania 3D i fotogrametrii – zamówienie realizowane w dwóch częściach.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępca Dyrektora z dnia 06.09.2019

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza  nabór  na stanowisko Zastępca Dyrektora.  Szczegółowe informacje  w załączniku