Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Majątek Publiczny

Majątek publiczny

    Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku: Stan na 01.01.2019 r.: środki trwałe 3 496 759,67 zł pozostałe środki trwałe 329 814,51 zł wartości niematerialne i prawne 499 510,01 zł     Plan finansowy WBGiTR w Gdańsku: stan na 01.01.2019 r.: Dochody: 01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 2 566… Czytaj więcej Majątek publiczny