Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę specjalistycznego oprogramowania do obróbki chmur punktów, publikacji danych pozyskanych z obrazowania mobilnego, skaningu i UAS wraz z licencją dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

UWAGA WYKONAWCY: Zamawiający przypomina, iż otwarcie ofert odbędzie się  dnia: 21.10.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ul. Sucha 12,80-531 Gdańsk, Sala konferencyjna Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa SARS–CoV–2 oraz ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem… Czytaj więcej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę specjalistycznego oprogramowania do obróbki chmur punktów, publikacji danych pozyskanych z obrazowania mobilnego, skaningu i UAS wraz z licencją dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy.

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na dostawę i sprzedaż energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na dostawę i sprzedaż energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych do budynku przy ul. Suchej 12 w Gdańsku (lokalizacja węzła cieplnego ul. Sucha 12 Gdańsk).

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro na: dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów 4×4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t z podziałem na dwie części: część I: dostawa fabrycznie nowego samochodu sześcioosobowego 4×4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t część II: dostawa fabrycznie nowego… Czytaj więcej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro