Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy.

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na dostawę i sprzedaż energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na dostawę i sprzedaż energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych do budynku przy ul. Suchej 12 w Gdańsku (lokalizacja węzła cieplnego ul. Sucha 12 Gdańsk).

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro na: dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów 4×4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t z podziałem na dwie części: część I: dostawa fabrycznie nowego samochodu sześcioosobowego 4×4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t część II: dostawa fabrycznie nowego… Czytaj więcej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209000 euro