Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Posty w kategorii Podział środków

Uchwała 990/195/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2020 roku

Uchwała 990/195/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2020 związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym.

Uchwała 877/187/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2020 roku

Uchwała 877/187/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2020 związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym.

Uchwała Nr 702/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr 702/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie planowanego na rok 2020 podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym.

Uchwała Nr 701/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr 701/169/2020 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia “Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego”.